foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ДГ 45 Морски свят

Морски свят

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

 Работно време на детската градина :

 от 7.00 ч. до 19.00 ч.

 Приемно време на Директора:

 вторник - 15.00 ч. до 17.30 ч.;

 петък - 7.30 ч. до 9.30 ч.

 Работно време на администрацията:

 от 7.30 ч. до 16.00 ч.