foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ДГ 45 Морски свят

Морски свят

ИСТОРИЯ

НА  ДГ 45” МОРСКИ  СВЯТ

 

      ДГ 45”Морски свят” се намира в един от най-живописните и красиви административни райони на град Варна - кв.”Аспарухово”. Той е  разположен между  брега  на морето и горски  масив.

p1.jpg 

Детското заведение се простира на площ от 6 дка до самия бряг на морето. Пред него се открива невероятно красива гледка към един от символите на гр.Варна-„Аспарухов мост” и целия морски залив.

Сградата е модерна,просторна, функционална, отговаряща на всички съвременни изисквания: хигиенно-санитарни ,пожаро-безопасни и битови.

 

 

Интериора се обновява през всеки сезон, така че да е естетически издържан и отговарящ на всички характеристики за дадения период.

  

За да се изпълни образователната политика на Община Варна – равен достъп на образование, възпитание и интегриране на децата независимо от тяхната социална и етническа принадлежност, в началото на 2009г. Общински съвет Варна взема решение в район  „Аспарухово” да се построи нова  детска  градина. Тя трябва да е разположена на площ от 6 дка и да е с капацитет за 150 деца, разделени на 6 групи. Първата копка е направена на  28.05.2009г. Изпълнител на  проекта  е  „СПЕДСТРОЙ” ЕООД- Варна

На  17.12.2009г. пред много гости, родители  и  деца,  тържествено  се  открива  ЦДГ№18 от Кмета на Община Варна, Председателят на Общински  съвет, Директора на дирекция „Образование” и  директора  на  ДГ.

 

ЦДГ №18  приема  името ”Морски  свят”  по  идея на  управителя  на  „Спедстрой”

От  04.01.2010г.  ДЗ  отваря  врати  за 120 деца в 4  групи,  като  по етапно  се  приемат още  60  деца и  се  откриват  още  2  групи.

 

На  17.12.2010г.  отбелязахме  първият  рожден  ден  на  ЦДГ №18  и  тържественото  и  именуване. Кръстник  бе  г-н  Ж.Желев  управител  на  „СПЕДСТРОЙ” ЕООД

 

  В  ЦДГ№18 ”Морски  свят” кадровото  обезпечаване се  извършва  на  база  утвърден  щат  -  педагогически и  непедагогически  персонал  от  28  човека.

 

Екипът  от  педагогически  специалисти е   ефективно работещ   и  е  достигната степен на  вътрешна интеграция, осъзнаване и реализиране  на общата цел, а  именно :

 

 ОСИГУРЯВАНЕ  НА  УСЛОВИЯ  ЗА  РАВЕН ДОСТЪП, КАЧЕСТВЕНО  ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ЗА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА, РАЗНООБРАЗНА, МОБИЛНА И ВАРИАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И РАБОТА В ЕКИП.