foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ДГ 45 Морски свят

Морски свят

Съобщение 
 Уважаеми родители във връзка с предстоящия прием в детската градина, подготвителна група и първи клас в училище за учебната 2023/2024 година Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием.

Препратки към страници 

 За детска градина:  https://dg.uslugi.io
 За училище – ПГ:  https://dg.uslugi.io/pg 
 За училище – I клас:  https://school.uslugi.io